SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN- SÁNG TẠO SỬA MOTOR ĐIỆN 100V THÀNH 220V

Chào các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn. bước sơ bộ xem motor điện 100 vôn có thể chuyển thành 220 vôn không ?. Mác máy của nó đây. Điện áp là 100 vôn. Tần số 50 HZ và 60 HZ. 7,1 Am pe. 300 w. Đây mở ra rồi đây. thấy đây là dây cuộn chính quấn 2 sợi.

Chào các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn. bước sơ bộ xem motor điện 100 vôn có thể chuyển thành 220 vôn không ?. Mác máy của nó đây. Điện áp là 100 vôn. Tần số 50 HZ và 60 HZ. 7,1 Am pe. 300 w. Đây mở ra rồi đây. thấy đây là dây cuộn chính quấn 2 sợi. Đây là còn nguyên thủy chưa quấn lại. Đây mối hàn cuộn dây chính. nó quấn 2 sợi, là có thể cải tạo lại được thành 220 v. Nhưng lưu ý đang là 100v nhé. Đây 100 vôn. Bây giờ mình tách ra làm 2 sợi nối tiếp với nhau. Thì thành điện áp 200 vôn thôi. Nếu dùng cho điện áp 220 vôn thì chưa được, chạy sẽ nóng rồi cháy mất. Vậy qua đây tôi có 2 cách để cải tạo lại để dùng Được. Cách 1 là tách 2 sợi nối tiếp với nhau, và quấn thêm số vòng dây nữa, vì rãnh còn vơi, thêm vòng ok. Đây rãnh rất vơi, quấn thêm vào thoải mái, không lo gì. Như thế là đã tăng vòng cuộn dây chính, đủ chịu được điện áp 220 vôn.

https://www.youtube.com/watch?v=v_inu1KE5Hc

https://youtu.be/v_inu1KE5HcChào các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn. bước sơ bộ xem motor điện 100 vôn có thể chuyển thành 220 vôn không ?. Mác máy của nó đây. Điện áp là 100 vôn. Tần số 50 HZ và 60 HZ. 7,1 Am pe. 300 w. Đây mở ra rồi đây. thấy đây là dây cuộn chính quấn 2 sợi.