Nguyện HD- Hướng dẫn sửa chuột máy tính

Xin chào, tôi sẽ hướng dẫn bạn sửa chuột máy tính.. Việc sửa chữa này không tốn tiền mua công tắc chuột. Tháo vít ở vị trí tấm dán cần phải dùng nhiệt làm mềm mới có thể bóc lên. Bên trong này có tất cả 6 công tắc nhấn. Trong đó chỉ có 2 công tắc phải

Xin chào, tôi sẽ hướng dẫn bạn sửa chuột máy tính.. Việc sửa chữa này không tốn tiền mua công tắc chuột. Tháo vít ở vị trí tấm dán cần phải dùng nhiệt làm mềm mới có thể bóc lên. Bên trong này có tất cả 6 công tắc nhấn. Trong đó chỉ có 2 công tắc phải và trái chuột, dùng nhiều sẽ hỏng trước. ngoài ra cò công tắc xoay có thể nhanh hỏng. Tôi sẽ sửa bằng cách thay 2 công tắc phải và trái. Sửa phục hồi công tắc xoay. Nếu bạn không muốn mắt tiền mua công tắc nhấn thì bạn đổi 2 công tắc ít dùng phía trong thay cho 2 công tắc phải và trái chuột. vì nó có 4 công tắc phụ, dùng cho các nút bấm rất ít dùng, bạn có thể bỏ các tính năng không cần thiết đó . và đổi cho công tắc chính được 2 lần. . vì tôi có sẵn công tác thay thế nên tôi sẽ thay mới và không đổi vị trí. độ bền của các công tắc thay thế thường khá ngắn.

https://www.youtube.com/watch?v=w1g991NtTNs

https://youtu.be/w1g991NtTNsXin chào, tôi sẽ hướng dẫn bạn sửa chuột máy tính.. Việc sửa chữa này không tốn tiền mua công tắc chuột. Tháo vít ở vị trí tấm dán cần phải dùng nhiệt làm mềm mới có thể bóc lên. Bên trong này có tất cả 6 công tắc nhấn. Trong đó chỉ có 2 công tắc phải