Netbox Global Pitch, Blockchain Life 2019 – Trình duyệt ứng dụng công nghệ Blockchain

Xin chào, tôi tên là Andrew pháo và tôi là giám đốc sản phẩm của netbox toàn cầu, tôi. chắc chắn về ý tưởng của chúng tôi, chúng tôi sẽ theo dõi internet trong một thời gian dài và chúng tôi. luôn tự hỏi bản thân xem việc tập trung có phải là một điề

Xin chào, tôi tên là Andrew pháo và tôi là giám đốc sản phẩm của netbox toàn cầu, tôi. chắc chắn về ý tưởng của chúng tôi, chúng tôi sẽ theo dõi internet trong một thời gian dài và chúng tôi. luôn tự hỏi bản thân xem việc tập trung có phải là một điều quan trọng như vậy không?. máy chủ trên Internet thì điều gì sẽ xảy ra nếu máy tính của chúng ta trên toàn mạng internet. được kết nối với nhau trong một mạng đặc biệt cung cấp các dịch vụ và tài nguyên cho mỗi. khác như một giao diện để truy cập cơ sở hạ tầng này cũng như để truy cập vào. phần truyền thống của web trên toàn thế giới mà chúng tôi đã thiết kế cho trình duyệt web và là một. cơ sở công nghệ của một cơ sở hạ tầng đặc biệt như vậy, chúng tôi đã thiết kế may mắn của riêng mình. chuỗi mà bây giờ được gọi là chuỗi hộp, ví tiền điện tử và ví Box là.

Được tích hợp trong trình duyệt web của chúng tôi, cho phép người dùng của chúng tôi thực hiện các hoạt động. với đồng xu của chúng tôi, đồng xu hộp đó yêu cầu của chúng tôi đã được liệt kê trên ba sàn giao dịch và. danh sách thêm đang được chờ đợi và điều quan trọng nhất là trình duyệt web của chúng tôi. hoạt động như một chuỗi khối lưu ý nó góp phần vào sự ổn định của cuộc thăm dò. blockchain và do đó, cơ sở hạ tầng mà blockchain quay trở lại với người dùng. chỉ cần rời khỏi cuộc sống internet bình thường trong trình duyệt web của chúng tôi, blockchain của chúng tôi dựa trên. dựa trên thuật toán bằng chứng cổ phần và do đó không ca ngợi hệ thống của người dùng với. tính toán toàn diện khối và chuỗi khối của chúng tôi được tạo ra mỗi phút. do đó cho phép giao dịch cao miễn phí trên mỗi cấp độ thứ hai như tôi đã nói trên web của chúng tôi.

Trình duyệt không chỉ là phương tiện để sử dụng web truyền thống mà còn là công cụ để. truy cập vào cơ sở hạ tầng phân tán được đại diện bởi những điều sau đây. mạng lưới sản phẩm thanh toán là một hệ thống thanh toán cho phép thanh toán các dịch vụ và. các mặt hàng trên internet bằng cách sử dụng trình duyệt web của chúng tôi với tiền điện tử cho. ví dụ nếu người dùng vi phạm trang thanh toán của eBay hoặc ví dụ như Amazon của chúng tôi. trình duyệt web nhận ra tình huống mà nó được yêu cầu cung cấp. dữ liệu thanh toán và do đó nó cho biết dữ liệu thanh toán ảo mà lần lượt. dẫn đến việc rút tiền từ hầm mộ của bạn. tài khoản tiền tệ nếu người bán nhận được cuộc chiến trong khi bạn đã sử dụng Krypton một hộp. mặc dù có một cơ chế để bỏ phiếu cho các ý tưởng và sáng kiến ​​trong. blockchain net box tin cậy như một cơ chế để xếp hạng nội dung web của các trang web.

Giao dịch các mặt hàng dịch vụ, v.v. bất kỳ nội dung nào trên người dùng Internet. trình duyệt web của chúng tôi đưa ra ý kiến ​​về nội dung web và những người khác chỉ cần xem tất cả. trên web bằng cách sử dụng trình duyệt web của chúng tôi, video Box là một dịch vụ chia sẻ người dùng. dung lượng đĩa để tải lên nội dung video từ người dùng này sang người dùng khác và sau đó. toàn bộ mạng có quyền truy cập vào một bộ lưu trữ video phân tán như vậy mà ổ hộp. thực hiện một ý tưởng rất giống nhau về nhiều loại tệp. không nhất thiết phải proxy mạng video như một sản phẩm trong đó người dùng chia sẻ. kênh internet của cô ấy để những người dùng khác có thể sử dụng nó để truy cập các tài nguyên web. trên toàn thế giới và cửa hàng hộp là một thị trường của các ứng dụng phân tán. nó chứa tất cả các plugin ủy quyền cần thiết của khối khác nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=YHRNnAh0CoQ

https://youtu.be/YHRNnAh0CoQXin chào, tôi tên là Andrew pháo và tôi là giám đốc sản phẩm của netbox toàn cầu, tôi. chắc chắn về ý tưởng của chúng tôi, chúng tôi sẽ theo dõi internet trong một thời gian dài và chúng tôi. luôn tự hỏi bản thân xem việc tập trung có phải là một điề