Cách sửa lỗi font chữ | cách cài đặt font cho máy tính | Góc của Yến

Khi bạn mở một file Word PowerPoint hay  Excel nhưng lại bị xảy ra tình trạng lỗi phông  . chữ như thế này có thể do máy tính của bạn chưa  cài đặt đủ các loại phông chữ để thể hiện văn  . bản Khi này bạn sẽ tiến hành và đặt Phong cho  máy tính để máy

Khi bạn mở một file Word PowerPoint hay  Excel nhưng lại bị xảy ra tình trạng lỗi phông  . chữ như thế này có thể do máy tính của bạn chưa  cài đặt đủ các loại phông chữ để thể hiện văn  . bản Khi này bạn sẽ tiến hành và đặt Phong cho  máy tính để máy Có thể hiển thị được văn bản  . nhưng bình thường các bước thực hiện như sau  bước số 1 bạn quan sát trong hộp phông chữ để  . xác định loại phông chữ cần tìm ở đây bạn  sẽ thấy bắt đầu là phông chữ vny mức số 2  . bạn sẽ lên trình duyệt web và Tải phông chữ  đóng về ở đây Bạn có thể chỉ tải loại Phong  . đó hoặc có thể tải bộ Phong liên quan tỉa đây  mình sẽ chọn là Tải bộ phông vn luôn kết quả  . tìm kiếm hiển thị Bạn sẽ chọn một Tìm kiếm  nào đó và chúng ta tiến hành Tải bộ phòng về. nước số 3 khi chúng ta sẽ tiến hành giải nén. mức số bốn chúng ta chọn tất  cả các file vừa giải nén và.

https://www.youtube.com/watch?v=njSuK-lwL8U

https://youtu.be/njSuK-lwL8UKhi bạn mở một file Word PowerPoint hay  Excel nhưng lại bị xảy ra tình trạng lỗi phông  . chữ như thế này có thể do máy tính của bạn chưa  cài đặt đủ các loại phông chữ để thể hiện văn  . bản Khi này bạn sẽ tiến hành và đặt Phong cho  máy tính để máy