Tại sao laptop không lên màn hình, Tại sao laptop không khởi động

Chào tôi là Tùng, Hôm nay chúng ta cũng tìm hiểu tại sao laptop không lên hình. Video này hướng tới cách giải quyết cho người sử dụng máy. ở đây chúng ta ko bận tâm tới dòng máy, vì mọi máy laptop đều hoạt động giống nhau. Lỗi chia làm 2 loại, bật nguồ

Chào tôi là Tùng, Hôm nay chúng ta cũng tìm hiểu tại sao laptop không lên hình. Video này hướng tới cách giải quyết cho người sử dụng máy. ở đây chúng ta ko bận tâm tới dòng máy, vì mọi máy laptop đều hoạt động giống nhau. Lỗi chia làm 2 loại, bật nguồn đèn sáng và bật nguồn đèn không sáng. 1: Bật nguồn đèn không sáng và cách giải quyết. Rút bỏ sạc ra rồi bật nguồn, nếu nó sáng dùng bình thường lỗi này thuộc về mainboard. Rút bỏ pim ra mà lại chạy được sạc, các bạn lên mang đi sửa chữa tại một cửa hàng. Nếu ko có pim, thì hay mượn một sạc khác để thử, chạy bình thường thì mua sạc. Nhớ, rút pim loại trừ được adapter và ngược lại. 2: Bật lên đèn sáng nhưng không lên hình. Không lên hình có đèn có nghĩa là laptop đã bật được nguồn rồi,. Đầu tiên vẫn phải thử pim và thử adapter trước. Tháo bỏ ổ đĩa ra, để loại trừ chết ổ đĩa dvd dẫn tới không lên hình.

https://www.youtube.com/watch?v=bnmjsMLz_4Y

https://youtu.be/bnmjsMLz_4YChào tôi là Tùng, Hôm nay chúng ta cũng tìm hiểu tại sao laptop không lên hình. Video này hướng tới cách giải quyết cho người sử dụng máy. ở đây chúng ta ko bận tâm tới dòng máy, vì mọi máy laptop đều hoạt động giống nhau. Lỗi chia làm 2 loại, bật nguồ