Khái niệm về thuật toán máy tính

Để bắt đầu, ta tìm hiểu các vấn đề tính toán nói chung và các thuật toán cần thiết để giải quyết chúng, lấy bài toán sắp xếp làm ví dụ thực tiễn. Chương này cũng nêu một “mã giả” quen thuộc với những bạn đọc đã từng lập trình trên máy tính để nêu cách đặc tả các thuật toán. Sắp xếp chèn , …