Công nghệ Archive

Phân tích các thuật toán cơ bản

Phân tích một thuật toán thường hàm ý tiên liệu các tài nguyên mà thuật toán yêu cầu. Thỉnh thoảng, các tài nguyên như bộ nhớ, băng thông, hoặc các cổng logic là những yếu tô” được quan tâm hàng đầu, song đa phần chính thời gian tính toán mới là yếu tố mà ta cần đo lường. Nói chung, nhờ phân tích vài thuật …

Thuật toán sắp xếp chèn là gì ?

Trước tiên, ta tìm hiểu phương pháp sắp xếp chèn,đây là một thuật toán hiệu quả để sắp xếp các thành phần có số lượng nhỏ. Kỹ thuật sắp xếp chèn làm việc giống như cách thức mà nhiều người xếp một tay bài tây hay bài rumi. Ta bất đầu bằng một tay trái trắng với các lá bài tung sấp trên bàn. Sau …

Khái niệm về thuật toán máy tính

Để bắt đầu, ta tìm hiểu các vấn đề tính toán nói chung và các thuật toán cần thiết để giải quyết chúng, lấy bài toán sắp xếp làm ví dụ thực tiễn. Chương này cũng nêu một “mã giả” quen thuộc với những bạn đọc đã từng lập trình trên máy tính để nêu cách đặc tả các thuật toán. Sắp xếp chèn , …